De man fan dyn libben

Een Friese bewerking  van “De man van je leven”.
Geschreven door Artur Japin,  gespeeld door Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma.

Dizze tragikomeedzje giet oer in frou dy’t siik is en net wer better kin.

Om har man goed achter te litten, siket se in nije leafde foar him.

Der komt in kreaze jonge frou ôf op de kontaktadfertinsje dy’t se setten hawt, kin net moaier soene je tinke…mar al gau blykt dat neat is wat it liket…


Kaarten in de voorverkoop € 15,00
Kaarten aan de kassa € 18,50
reserveren via  email hidden; JavaScript is required